Při archivaci platíte pouze
za skutečně použitý prostor
Odborná skartace dokumentů
a datových nosičů
Konzultace pro nastavení procesů
ve Vašem archivu nebo spisovně
Zajistíme logistiku v souladu
s ochranou dokumentů

Archivace dokumentů

  • Ukladatel platí pouze za prostor, který je skutečně používán k uložení dokumentace a společnost využívá, jeho velikost je flexibilní.
  • Díky tomu jsou náklady ukladatele na skladování spisů nejnižší možné.
  • Způsobem uložení dokumentace v ekologických, alkalických, tenkostěnných krabicích (tl. stěny 2mm) snižujeme množství uložených běžných metrů spisů až o 33%, neboť ukládáme pouze obsahy ukládacích jednotek (šanony, přepravní boxy, atd.).
  • Používané archivní krabice zaručující optimální kyselost pro zachování dokumentární hodnoty spisů po celou její zákonnou dobu k archivaci.
  • Archivní krabice nejsou účtovány.
  • Při ukládání spisů do archivních krabic kontrolujeme pohledově obsahy ukládacích jednotek (šanony, přepravní boxy, archivní krabice, atd.) s popisem na ukládací jednotce.
  • Ukládání v externí spisovně zabrání úniku firemních informací a jejich zneužití.
  • Pravidelnou skartací optimalizujeme náklady na ukládání spisů.
  • Spisovna odpovídá za celé skartační řízení.
  • Zvýšení produktivity práce zaměstnanců ukladatele, kteří dostanou požadované informace přímo na svůj stůl.

Krabice pro dlouhodobé archivování. Celek vychází a je založen na archivní lepence laurent, která splňuje požadavky určené evropskou normou ISO 16245 a americkou normou ANSI/NISO Z39.48: 1992. Archivnické lepenky prolux a laurent rovněž splňují tzv. test PAT provedený v Rochesteru (USA) dle ANSI IT9.16. Dlouhodobá profesionální archivace - nejvyšší kvality. Charakter výchozího materiálu a konstrukční řešení chrání uložené materiály před mechanickým a biologickým poškozením*.

* VODA: Hladká lepenka zůstane i při vodní katastrofě po několika dnech pod vodou dostatečně stabilní, což umožňuje bezpečnou manipulaci s obsahem.
* OHNEŇ: Hladká lepenka poskytuje proti ohni díky své kompaktnosti po určitou dobu odolnost.
* NAPADENÍ BILOGICKÝMI ŠKŮDCI: Hladká lepenka Pro náročné dlouhodobé archivování. Materiálem je speciální archivní lepenka vyráběná v alkalickém prostředí. Lepenka úspěšně odolává náročným klimatickým podmínkám. Hladká lepenka je proti napadení těchto škůdců díky své podstatě velmi dobře odolná.

Kontaktujte nás
Napište nám »

Zavolejte nám
Obchodní oddělení
+420 286 590 160
Spisovna
+420 326 736 159