Při archivaci platíte pouze
za skutečně použitý prostor
Odborná skartace dokumentů
a datových nosičů
Konzultace pro nastavení procesů
ve Vašem archivu nebo spisovně
Zajistíme logistiku v souladu
s ochranou dokumentů

Digitalizace

digitalizace.pngSpisovna nabízí k využití skenovací centrum. Služeb tohoto centra se využívá jak pro rychlé skenování dohledávaných spisů a následné zaslání elektronickou poštou, tak i pro hromadné skenování uložených či dodaných dokumentů. Samozřejmostí je i tvorba metadat pro přehledné uložení do digitálního archivu s možností práce v Document Management System.

Nespornou výhodou tohoto řešení je úspora času, snížení nákladů na tisk a snadná dohledatelnost dokumentů.

Kontaktujte nás
Napište nám »

Zavolejte nám
Obchodní oddělení
+420 286 590 160
Spisovna
+420 326 736 159