Při archivaci platíte pouze
za skutečně použitý prostor
Odborná skartace dokumentů
a datových nosičů
Konzultace pro nastavení procesů
ve Vašem archivu nebo spisovně
Zajistíme logistiku v souladu
s ochranou dokumentů

O nás

Založením divize služeb – komerční spisovny - společnost EVROFIN Int. spol. s r.o. reagovala na poptávku svých zákazníků týkající se efektivní a bezpečné správy dokumentů a informací, zároveň využila svých zkušeností v oblasti technologií a služeb spojených se zpracováním a oběhem dokumentů. Portfolio řešení a služeb společnosti EVROFIN tak pokrývá celý životní cyklus dokumentů – jejich generování a distribuci na straně jedné, na straně druhé archivaci přes digitalizaci až po skartaci. Společnost EVROFIN Int. spol. s r.o. je také držitelem koncese pro Vedení spisovny. Tím je garantována odborná způsobilost k provozování komerční spisovny, a to v souladu s platnou legislativou a za dozoru Státního oblastního archivu v Praze.

Společnost EVROFIN se neustále snaží rozšiřovat své podnikatelské aktivity do dalších příbuzných oblastí, tedy do oblastí souvisejících s řízením a správou toku dokumentů. Jedná se především o kompletaci a obálkování zásilek, monitoring a kontrolu bezpečné a správné přípravy zásilek k distribuci včetně frankování zásilek. Se zpracováním dokumentů souvisí i technologie pro evidenci pošty a zpracování příchozí pošty, archivace a zákonná skartace dokumentů. V současné době je EVROFIN přímým zástupcem několika předních světových výrobců, čímž se stává specialistou na dodávání technologií pro oběh a zpracování dokumentů vhodných pro téměř každou společnost a instituci. Společnost EVROFIN Int. spol. s r.o. je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 a ISO 27001:2005.

Vedle exkluzivního zastoupení pro společnost Neopost v České a Slovenské republice spolupracuje EVROFIN v rámci nabídky komplexních řešení s dalšími dodavateli technologií pro zpracování pošty a dokumentů, jsou to např.: VIPS (Francie)- výrobce technologií pro zpracování finančních dokumentů, jako jsou stravenky, šeky, platební příkazy apod., POSTMARK (Dánsko) - výrobce technologií pro otvírání zásilek, EMS (ITÁLIE) - výrobce razítkovacích strojů.

Společnost EVROFIN zabezpečuje pro své instalované technologie servisní a poradenské služby po celém území České a Slovenské republiky a také nabízí finanční služby na své produkty.

Sídlo společnosti je v Ústí nad Labem, pobočky jdou v Praze, Brně, Dobrovici a Bratislavě.

Kontaktujte nás
Napište nám »

Zavolejte nám
Obchodní oddělení
+420 286 590 160
Spisovna
+420 326 736 159